ZBM w suwałkach

Sprzedaż mieszkań komunalnych pok. nr 2

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Deklaracja dostępności

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

Bezpieczeństwo użytkowania lokali mieszkalnych

UM-Suwałki
bip

Przetargi-zamówienia publiczne

22.12.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
Remont zamieszkałych lokali nr 13 i 16 w budynku przy ul. Waryńskiego 11 w Suwałkach polegający na likwidacji skutków pożaru
.

19.12.2016 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Zaprojektowanie i wymiana dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Witosa 4A w Suwałkach - klatka V.

07.12.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych i komunikacyjnych w budynkach 32 i 32A przy ul. Wigierskiej w Suwałkach.


29.11.2016 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
"Dostawa i wymiana ciepłomierzy w budynkach przy ul. Ignacego Daszyńskiego 10 i Teofila Noniewicza 41 administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o."

14.11.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
Remont stropu nad łazienką lokalu nr 4 przy ul. Hamerszmita 6 w Suwałkach

09.11.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu nawierzchni i ciągów pieszo jezdnych przy ul. Hamerszmita 6, ul. Kościuszki 43, 91A, ul. Em. Plater 28 w Suwałkach


09.11.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w budynkach przy ul. Waryńskiego 9 i ul. Hamerszmita 6, wymiana stolarki budowlanej w budynkach przy ul. Kościuszki 97, Osiedle II bl. 4A m 3, 24, 25 w Suwałkach


08.11.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej dla zadania  inwestycyjnego pn. "Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze wraz z obsługą komunikacyjną, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą".

20.10.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
"Wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynkach przy ul. Ciesielska 15 m 3, ul. Noniewicza 41 m 6, wymiana stolarki budowlanej w budynkach przy ul. Kościuszki 26 m 1, ul. Kościuszki 108, 
ul. Utrata 25, ul. Wigierska 3 m 2, ul. Noniewicza 28 m 6, Osiedle II bl. 4A m 9, ul. Waryńskiego 9 m 1 w Suwałkach".

17.10.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wykonaniem przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowaniem terenu w zakresie: nasadzeń zieleni, wykonaniem nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych i dodatkowym zjazdem na działkę, wykonaniem placu zabaw, odwodnieniem i oświetleniem terenu i przebudową wiaty śmietnikowej"

07.10.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
"Wykonanie prac budowlanych remontowo-konserwacyjnych na nieruchomościach zarządzanych przez ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o."

22.09.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
"Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Daszyńskiego 27 i ul. Kowalskiego 4C w Suwałkach"

16.09.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
"Remont nawierzchni placu oraz nawierzchni w bramie budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 9 w Suwałkach"

15.09.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
"Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa 48 rodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Suwałkach na działce o Nr geodezyjnym 25762/6 położonej przy ul. Pułaskiego, stanowiącej własność spółki "

27.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  roboty budowlane
Rozbiórka 34 szt. kontenerów gospodarczych przy ul. Pułaskiego 24E z ponownym montażem 16 szt. na podbudowie betonowej przy ul. Wawrzyńca Gałaja 23 oraz rozbiórka zespołu murowanych pomieszczeń gospodarczych przy ul. Wawrzyńca Gałaja 23 w Suwałkach.


27.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku przy ul. Mikołaja Reja 51 oraz wymiana stolarki budowlanej w budynkach przy ul. Północnej 22/18, ul. Wigierskiej 3/11, ul. Kościuszki 108, ul. Waryńskiego 11/1, ul. Kościuszki 97, ul. Konopnickiej 3A/3 w Suwałkach.


27.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  roboty budowlane
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Waryńskiego 9 i ul. Ks. Kazimierza Hamerszmita 6 w Suwałkach.

 
26.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5 850 000,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa 48 rodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Suwałkach na działce o Nr geodezyjnym 25762/6 położonej przy ul. Pułaskiego, stanowiącej własność spółki ".


20.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  roboty budowlane
Wykonanie remontu elewacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Waryńskiego 9 i 11 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki.


15.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robty budowlane
Ocieplenie ściany północnej z budową wiatrołapu - szt. 1 oraz remontem istniejących wiatrołapów - szt. 5 w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej  Emilii Plater 20 w Suwałkach


07.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Waryńskiego 9 i ul. Ks. Kazimierza Hamerszmita 6 w Suwałkach.


29.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zakresie montażu płotków przeciwśnieżnych na dachach budynków przy ul. Kościuszki 88, 90 i 97 oraz zabudowy gzymsu i zamontowanie rynien w budynku przy ul. Składowa 5 w Suwałkach


03.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu  ładu i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.


05.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Rozbiórka budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki położonego przy ul. Waryńskiego 6 w Suwałkach zarządzanego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o.


04.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wymiana stolarki drzwiowej do klatek schodowych szt. 12 i pomieszczeń gospodarczych szt. 7 oraz wymiana kaset domofonowych na cyfrowe w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Witosa 4A w Suwałkach


29.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w budynkach Gminy Miasta Suwałki przy ul. Wigierskiej 1, ul. Noniewicza 25, ul. Krótka 8 lokal Nr 7, ul. Kościuszki 57 lokal Nr 1, ul. Kościuszki 44A  lokale Nr 2, 6 oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 44A w Suwałkach


20.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Modernizacja ciągów pieszych poprzez utwardzenie kostką betonową w ramach Inicjatyw Lokalnych  przy ul. Putry 1, 3 i ul. Wesołej 10 w Suwałkach.

20.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wymiana istniejącej  stolarki okiennej na okna drewniane w budynku użytkowym przy ul. Kościuszki 45 w Suwałkach - szt. 20.


15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji budynków mieszkalno - użytkowych przy ul. Waryńskiego 9 i 11 w Suwałkach.


01-04-2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont ciągów pieszych poprzez utwardzenie kostką betonową terenu na Osiedlu I przy budynku mieszkalnym ul. Pawła Suzina 1 w Suwałkach


01.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji c.o. i c.w.u. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Ks. K. Hamerszmita 6 i ul. Waryńskiego 9 w Suwałkach


29.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynkach przy ul. Kościuszki 44A, 57, 76 i ul. Wigierskiej 33 w Suwałkach


09.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji c.o. i c.w.u. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Ks. K. Hamerszmita 6 i ul. Waryńskiego 9 w Suwałkach


03.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Utrzymanie przez okres jednego roku porządku i czystości w budynkach użytkowych będących własnością Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS zp.  z.o.o., Gminy Miasta Suwałki, Skarbu Państwa

26.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej dla zadania  inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalnego  wielorodzinnego wraz z obsługą komunikacyjną, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą"


23.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w lokalach komunalnych budynków przy ul. Em. Plater 26A, 28 Osiedle II blok 4A, 8 w Suwałkach.


22.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji c.o. i c.w.u. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Ks. K. Hamerszmita 6 i ul. Waryńskiego 9 w Suwałkach.


19.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności, ubezpieczenie majątku od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i od rabunku z ryzykiem wandalizmu, ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NW, ASS, ubezpieczenie OC zarządcy nueruchomości oraz ubezpieczenie Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie odpowiedzialności cywilnej, majątku od wszystkich ryzyk.

18.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz ocieplenie ostatniej kondygnacji stropu(termomodernizacja) budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Em. Plater 24 w Suwałkach z regulacją instalacji c.o.  wraz z robotami towarzyszącymi i remontem balkonów.


17.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ostatniej kondygnacji stropu(termomodernizacja) budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedle II bl. 8 w Suwałkach z regulacją instalacji c.o. i c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi i remontem balkonów.


17.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ostatniej kondygnacji stropu(termomodernizacja) budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Em. Plater 26A w Suwałkach z regulacją instalacji c.o.  wraz z robotami towarzyszącymi i remontem balkonów.

12.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu (termomodernizacja) budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej  Osiedle II bl. 5 w Suwałkach z regulacją instalacji c.o. i c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi, remontem balkonów oraz rozbiórką pomieszczenia po byłej kotłowni


12.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Ocieplenie ścian podłużnych i stropodachu (termomodernizacja) budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej  Emilii Plater 28 w Suwałkach z regulacją instalacji c.o.  wraz z robotami towarzyszącymi i remontem balkonów

12.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu (termomodernizacja) budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej  Emilii Plater 28A w Suwałkach z regulacją instalacji c.o.  wraz z robotami towarzyszącymi