ZBM w suwałkach

Sprzedaż mieszkań komunalnych pok. nr 2

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

UM-Suwałki
bip

12.10.2017 Zaproszenie do złożenia ofert

                                                                   Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu ogrodzenia przy ul. Dwernickiego 9, remontu schodów i odnowienia powłok malarskich w budynku przy ul. Wigierskiej 32A, remontu rozdzielacza c.o. w budynku przy ul. Składowej 4 oraz wykonania pomieszczeń, remontu schodów i docieplenia wełną mineralną stropu w budynku przy ul. Pułaskiego 24E w Suwałkach

                                                                    Załączniki

Formularz oferty

Umowy Projekt

Programy funkcjonalno użytkowe i przedmiary robót

                                                              Wynik postępowania          

       Protokół z postępowania z dnia 30.10.2017 r.