ZBM w suwałkach

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

UM-Suwałki
bip

13.09.2017 Zaproszenie do złożenia ofert

                                                                   Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby tut. Zarządu

                                                                    Załączniki

Formularz oferty
Umowa Projekt

                                                              Wynik postępowania          

      Protokół z postepowania z dnia 25.09.2017 r.