ZBM w suwałkach

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

UM-Suwałki
bip

17.05.2017 Zaproszenie do złożenia ofert

                                                                   Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w częściach wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Ciesielska 9A w Suwałkach

                                                                    Załączniki

Formularz oferty
Wykaz robót
Umowa Projekt
Dokumentacja projektowa

                                                              Wynik postępowania          

      Protokół z postępowania z dnia 02.06.2017 r.