ZBM w suwałkach

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

UM-Suwałki
bip

18.05.2017 Zaproszenie do złożenia ofert

                                                                   Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót w zakresie wymiany kaset domofonowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Osiedel II bl. 1, 3, 10, Ogrodowa 53 i Suzina 1 w Suwałkach

                                                                    Załączniki

Formularz oferty
Umowa Projekt
Przedmiary robót

                                                              Wynik postępowania          

     Protokół z postępowania z dnia 02.06.2017 r.