ZBM w suwałkach

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

UM-Suwałki
bip

20.09.2017 Zaproszenie do złożenia ofert

                                                                   Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie remontu ogrodzenia przy ul. Dwernickiego 9, remontu klatki schodowej przy ul. Kościuszki 51 oraz remontu schodów do budynku Zespołu Konserwacji przy ul. WIgierskie 32A w Suwałkach

                                                                    Załączniki

Formularz oferty
Umowa Projekt - ul. Dwernickiego 9, ul. Kościuszki 51
Umowa Projekt - ul. Wigierska 32A
Programy funkcjonalno użytkowe, przedmiary robót - ul. Dwernickiego 9, ul. Kościuszki 51
Przedmiar robót - ul. Wigierska 32A

                                                              Wynik postępowania          

     Protokół z postępowania z dnia 03.10.2017 r.