ZBM w suwałkach

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

UM-Suwałki
bip

22.08.2017 Zaproszenie do złożenia ofert

                                                                   Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji  c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. M. Konopnickiej 4, wymiany pokrycia dachu z remontem elewacji w budynku przy ul. M. Konopnickiej 14 oraz ekspertyzy technicznej konstrukcji i elementów biegów schodowych w budynkach Osiedle II bl. 4 i 18 w Suwałkach.

                                                                    Załączniki

Formularz oferty

Umowy Projekt

Programy funkcjonalno-użytkowe

                                                              Wynik postępowania          

        Protokół z postępowania z dnia 04.09.2017 r.