ZBM w suwałkach

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

UM-Suwałki
bip

23.03.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Ogłoszenie

23.03.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
Dostawy materiałów budowlanych na potrzby Zespołu Konserwacji

    

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ+załączniki

Wyjaśnienia i zmiany SWIZ


   

Informacja z sesji otwarcia ofert

 Informacja z dnia 03.04.2017 r.

Wynik postępowania

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.04.2017 r.

Odwołania

 

Udzielenie zamówienia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 20.04.2017 r.