ZBM w suwałkach

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

UM-Suwałki
bip

26.09.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ogłoszenie

26.09.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Wykonanie prac budowlanych remontowo-konserwacyjnych na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ+załączniki

Wyjaśnienia i zmiany SWIZ


   

Informacja z sesji otwarcia ofert

 Informacja z dnia 11.10.2017 r.

Wynik postępowania

 

Odwołania

 

Udzielenie zamówienia