ZBM w suwałkach

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

UM-Suwałki
bip

28.03.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ogłoszenie

28.03.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Remont elewacji kamienicy zabytkowej wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Gałaja 53 w Suwałkach
   

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ+załączniki

Dokumentacja projektowa

Wyjaśnienia i zmiany SWIZ


   

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z dnia 12.04.2017 r.

Wynik postępowania

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.04.2017 r. 

Odwołania

 

Udzielenie zamówienia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 26.04.2017 r.