ZBM w suwałkach

Sprzedaż mieszkań komunalnych pok. nr 2

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

Bezpieczeństwo użytkowania lokali mieszkalnych

UM-Suwałki
bip

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót w zakresie wymiany pokryć dachowych na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Ciesielska 5, 5A i remontu dachu na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 96

Szczegóły