ZBM w suwałkach

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

UM-Suwałki
bip

Przetargi

15.01.2018 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi w zakresie cięcia pielęgnacyjne drzew rosnących na terenach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki w ilości 60 szt. wraz z uprzątnięciem terenu oraz wywiezieniem gałęzi.

11.01.2018 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków Wspólnot Mieszkaniowych Witosa 4A i Kościuszki 34 w Suwałkach