ZBM w suwałkach

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

UM-Suwałki
bip

Przetargi

24.11.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Ciesielska 9 w Suwałkach

16.11.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na sukcesywną dostawę w 2018 r. materiałów biurowych i tonerów do drukarek.

15.11.2017 Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych przy ul. Kościuszki 90 i ul. Sejneńska 13 oraz garażu przy ul. Wigierskiej w Suwałkach na okres do 3 lat  

14.11.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze z wykonaniem zagospodarowania terenu, przyłączy technicznych, budową wiaty śmietnikowej oraz rozbiórką istniejących obiektów.

09.11.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zasobach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki w zakresie remontu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Wigierskiej 3 oraz ocieplenia od wewnątrz ścian w lokalach mieszkalnych nr 6 i 7 przy ul. Krótkiej 8 w Suwałkach