ZBM w suwałkach

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

UM-Suwałki
bip

Przetargi

20.09.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie remontu ogrodzenia przy ul. Dwernickiego 9, remontu klatki schodowej przy ul. Kościuszki 51 oraz remontu schodów do budynku Zespołu Konserwacji przy ul. WIgierskie 32A w Suwałkach

18.09.2017 Ogłoszenie o wynajmie lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 82 w Suwałkach na okres do 3 lat


13.09.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby tut. Zarządu


13.09.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Dostawa i wymiana wodomierzy w komunalnych lokalach mieszkalnych przy Osiedlu II bl. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, ul. Waryńskiego 33, 35, ul. 1 Maja 8, 27A, ul. Kościuszki 83, 83A, 91A, 91B, ul. Suzina 3, ul. Em. Plater 26A, 28, 28B, 30, ul. Skłodowskiej 4, 6, ul. Dwernickiego 9, ul. Putry 3, ul. Reja 66, 68, ul. Antoniewicza 1, 1A, ul. Kowalskiego 23, ul. Pułaskiego 24E stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki.

11.09.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze z wykonaniem zagospodarowania terenu, przyłączy technicznych, budową wiaty śmietnikowej oraz rozbiórką istniejących obiektów.