ZBM w suwałkach

Sprzedaż mieszkań komunalnych pok. nr 2

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Wynajem lokali użytkowych

Bezpieczeństwo użytkowania lokali mieszkalnych

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Deklaracja dostępności

UM-Suwałki
bip

Przetargi

          Ogłoszenia o zamówieniach/przetargach publikowane są

                     w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki

 

BULM