ZBM w suwałkach

Sprzedaż mieszkań komunalnych pok. nr 2

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Deklaracja dostępności

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

Bezpieczeństwo użytkowania lokali mieszkalnych

UM-Suwałki
bip

Przetargi poniżej 14tys Euro

24.12.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę hydrantów natryskowych w budynku użytkowym przy ul. Sejneńska 13 w Suwałkach


18.12.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowych budynków przy ul Antoniewicza 1, ul. Osiedle II bl. 3 i ul. Witosa 4A w Suwałkach

17.12.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki budynku przy ul. Noniewicza 9 w Suwałkach

17.12.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na sukcesywną dostawę paliw, gazu butlowego i preparatów smarowych na potrzeby tutejszego Zarządu w 2014 roku

10.12.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie audytów energetycznych

26.11.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek  na potrzeby Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach 

21.11.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem budynku przy ul. Utrata 9A w Suwałkach stanowiącego własność Skarbu Państwa poprzez wymianę stolarki okiennej szt.3 w lokalach użytkowych.

19.11.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach przy ul Utrata 15/ 2 i ul. Em. Plater 28 w Suwałkach

19.11.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie kompleksowej usługi monitorowania i konserwacji systemu alarmowego wraz z uruchomieniem grupy interwencyjnej w budynkach przy ul. Wigierska 32 i 32 A w Suwałkach

18.11.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Hamerszmita 6A w Suwałkach Suwałkach.

08.11.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi w zakresie  odśnieżania połaci dachowych, usuwania sopli i oblodzeń z budynków zarządzanych  przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach. Suwałkach

08.11.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach przy ul. Konopnickiej 14, ul. Sejneńskiej 3, ul. Em. Plater 26, 43 i ul Kościuszki 82 w Suwałkach

06.11.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej w lokalach użytkowych przy  ul. Utrata 9A w Suwałkach

28.10.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi w zakresie nasadzenia drzew i krzewów na terenach administrowanych przez ZBM

25.10.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Utrata 19 w Suwałkach wraz z przyległym ogrodzeniem

25.10.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany drzwi garażowych szt. 7 przy ul. Utrata 9 w Suwałkach

24.10.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach przy ul. Daszyńskiego 10, ul. Sejneńska 17 i ul. Kościuszki 71 ( zespół garaży ) w Suwałkach

22.10.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę serwera bazodanowego na potrzeby Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

17.10.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach przy ul. Noniewicza 41, 43A, 87 i ul. Sejneńska 39 w Suwałkach

17.10.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem ciągów pieszych na Osiedlu II w Suwałkach

09.10.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wymianę stolarki okiennej w lokalach użytkowych przy ul. Pułaskiego 26A i ul. Utrata 9A w Suwałkach


08.10.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul Ciesielska 3 w Suwałkach

30.09.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem elewacji budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy  ul. M. Konopnickiej 6; ul. Sejneńska 3 i 5 w Suwałkach.

20.09.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem gzymsu i częściową wymianą rynien i obróbek blacharskich na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul 1 Maja 27A w Suwałkach

19.09.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wymianę stolarki okiennej w lokalu użytkowym przy ul. Kościuszki 44 w Suwałkach

18.09.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Hamerszmita 6A w Suwałkach

11.09.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach przy ul. Emilii Plater 28A, ul. Kościuszki 65 m 6, ul. Noniewicza 81, ul. Wigierska 3, ul. Ciesielska 9 i ul. Daszyńskiego 27 w Suwałkach

11.09.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pokryć dachowych na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. M. Konopnickiej 4 i ul. Ciesielska 9B w Suwałkach

03.09.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach administrowanych przez ZBM w Suwałkach


02.09.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach przy ul. Kościuszki 34, ul. Wesoła 30 m 2, ul. Wigierskiej m 3, ul. Kościuszki 34 m 8 i ul Kościuszki 18 m 1 w Suwałkach.

30.08.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z demontaż istniejącego budynku kontenerowego, przewiezienie i ponowny jego montaż wraz z posadowieniem na działce o nr ewidencyjnym 32889/10  ( ul. Wojska Polskiego II) w Suwałkach  z wykonaniem infrastruktury technicznej t.j przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznym.

27.08.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Emilii Plater 28A, ul. Kościuszki 65 m 6, ul. Noniewicza 81, ul. 1-go Maja 23 w Suwałkach

16.08.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul Em. Plater 24A, ul. 1 Maja 27A i ul. Waryńskiego 33 w Suwałkach

13.08.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę niszczarek do dokumentów na potrzeby tutejszego Zarządu

13.08.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu lokalu nr 3 przy ul Noniewicza 28 w Suwałkach

12.08.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej przy ul. 1 go Maja 8, ul. Kowalskiego 23 i ul. Utrata 19 w Suwałkach

08.08.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach przy ul. Waryńskiego 6 m 3, ul. Sejneńska 13, ul. Sejneńska 39 m 3, ul. Sejneńska 22 m 27, ul. Osiedle II bl 18 i ul. M. Konopnickiej 7 w Suwałkach

08.08.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę tonerów i tuszy na potrzeby tutejszego Zarządu

26.07.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie remontów lokali mieszkalnych przy ul. Wigierska 33 m 8, ul. Sejneńska 22 m 8, 42, ul. Sejneńskiej 39 m 1 i ul. Wesoła 17 m 6 w Suwałkach

12.07.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach przy ul. Składowa 2, ul. M. Konopnickiej 7 i ul. Utrata 15 w Suwałkach.


09.07.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie prac remontowych w zakresie demontażu masztów stalowych przy budynku ul. Sejneńska 13 w Suwałkach

09.07.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania dla Muszli Koncertowej w Parku Konstytucji 3 Maja przy ul. Hamerszmita 16 w Suwałkach

20.06.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi w zakresie cięcia sanitarnego i nasadzenia drzew w zasobach administrowanych przez ZBM w Suwałkach

10.06.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę sprzętu komputerowego

05.06.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 90A w Suwałkach

04.06.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem stropu w budynku Wspólnoty Mieszakniowej przy ul Kościuszki 57 w Suwałkach

17.05.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w lokalach przy ul. Waryńskiego 6 m 3, ul. Pułaskiego 24E m 17, ul. Wesoła 30 m 8 i ul. Sejneńskiej 22 m 22 w Suwałkach

14.05.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem elewacji północnej oficyny budynku przy ul Kościuszki 20 w Suwałkach

13.05.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul Kościuszki 84A w Suwałkach

02.05.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Chłodna 16, Em. Plater 24, 26 i ul. Gałaja 23 w Suwałkach

02.05.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul Ciesielskiej 9 oraz nr 5 przy ul. Em. Plater 26A w Suwałkach

30.04.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. M. Konopnickiej 4 w Suwałkach 

26.04.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej budynku kontenerowego z przeznaczeniem na tymczasowe pomieszczenia

25.04.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych 

12.04.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul Kowalskiego 23 w Suwałkach

04.04.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 90A w Suwałkach

04.04.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach przy ul. Kościuszki 20 m 4, ul. Ciesielska 5 m 7 i ul. Sejneńskiej 22 m 19, 23 i 31 w Suwałkach

25.03.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej  remontu  dwóch lokali użytkowych z przeznaczeniem na trzy lokale mieszkalne w budynku przy ul. Kościuszki 96 w Suwałkach

21.03.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach przy ul. Putry 1 m 28, ul. M. Konopnickiej 10A m 5 i ul Staszica 2 w Suwałkach

20.03.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na bieżące sprzątanie klatek schodowych w budynkach stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych

20.03.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej elewacji budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul Sejneńska 3, 5, ul. M. Konopnickiej 6, 14 i ul. Krótkiej 8 w Suwałkach

08.03.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi obejmującej  przegląd  techniczny  i  konserwację  sprzętu  p.poż. w  budynkach  przy ul. Utrata 1 B, ul. Kościuszki  82 i ul. Sejneńska  13 w  Suwałkach

04.03.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zasobach administrowanych przez ZBM

04.03.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie zabezpieczenia budynku zabytkowego przy ul. Waryńskiego 4 w Suwałkach

26.02.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi w zakresie cięcia sanitarnego drzew i krzewów na terenach administrowanych przez ZBM

20.02.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedle II blok 1 w Suwałkach

19.02.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na sukcesywną dostawę paliw, gazu butlowego i preparatów smarowych

14.02.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę materiałów biurowych

08.02.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem lokalu mieszkalnego Nr 4 przy ul Kościuszki 84A w Suwałkach

06.02.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej naprawy stropu łukowego na poziomie piwnicy stanowiącego przejazd bramowy przy ul. Kościuszki 57 w Suwałkach.

31.01.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Kościuszki 84 m 4 i ul. Noniewicza 91 w Suwałkach

29.01.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonywanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez ZBM

28.01.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej elewacji budynków przy ul. Sejneńska 7 i ul. Krótka 10 w Suwałkach

28.01.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem lokalu nr 7 przy ul. Kościuszki 16 w Suwałkach oraz wykonaniem dwóch stelaży wraz z montażem w budynku przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach

25.01.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej naprawy stropu łukowego na poziomie piwnicy stanowiącego przejazd bramowy przy ul. Kościuszki 57 w Suwałkach.

10.01.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie druków na potrzeby Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

08.01.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

07.01.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul Noniewicza 28A w Suwałkach

02.01.2013 Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę materiałów biurowych.