ZBM w suwałkach

Sprzedaż mieszkań komunalnych pok. nr 2

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Deklaracja dostępności

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

Bezpieczeństwo użytkowania lokali mieszkalnych

UM-Suwałki
bip

Przetargi-zamówienia publiczne

25.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych i komunikacyjnych w budynkach 32 i 32A przy ul. Wigierskiej w Suwałkach


14.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wymiana stolarki okiennej w budynku użytkowym przy ul. Sejneńskiej 13 w Suwałkach


10.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont klatek schodowych szt. 5 z wymianą stolarki drzwiowej, okiennej oraz montażem automatycznych wyłączników światła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kowalskiego 23 B  w Suwałkach


30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie prac  budowlanych remontowo konserwacyjnych w zasobach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

27.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIEU - roboty budowlane
Remont elewacji frontowej, zachodniej i wschodniej zabytkowej kamienicy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krótka 8 w Suwałkach wpisanej do rejestru zabytków pod nr 202 decyzją  z dnia 26.01.1982 r.

27.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont elewacji frontowej i północnej kamienicy zabytkowej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej 14 w Suwałkach wpisanej do rejestru zabytków pod nr 203 decyzją  z dnia 26.01.1982 r.

17.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont klatek schodowych szt. 5 z wymianą stolarki drzwiowej, okiennej oraz montażem automatycznych wyłączników światła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kowalskiego 23 B  w Suwałkach


13.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zakresie ułożenia płytek gresowych na biegach i spocznikach trzech klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńska 18 w Suwałkach w ramach realizowanej inwestycji pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnym w Suwałkach przy ul. Sejneńska 18, w wyniku którego powstanie 47 lokali socjalnych.

11.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlano instalacyjnych w wolnych lokalach użytkowych przy ul. Krótka 10 i ul. M. Konopnickiej 6 w Suwałkach.

10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Muszli Koncertowej  w  Parku Konstytucji  3 Maja  przy ul. Hamerszmita 16  w Suwałkach
  
  

04.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont elewacji kamienicy zabytkowej w zakresie odnowienia elewacji i remontu pokrycia dachu przy ul. Krótka 10 w Suwałkach wpisanej do rejestru zabytków pod nr 158 Decyzją WKZ 534/158/d/81 z dnia 27.05.1981 r.

04.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont budynku kamienicy zabytkowej przy ul. Sejneńska 7 w Suwałkach wpisanej do rejestru zabytków pod nr 206 Decyzją WKZ 534/206/d/82 z dnia 26.01.1982 r.

03.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany pokryć dachowych na
budynkach mieszkalnych przy ul. Kościuszki 91 i ul. Putry 3 w Suwałkach

29.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zakresie ułożenia płytek gresowych na biegach i spocznikach trzech klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńska 18 w Suwałkach w ramach realizowanej inwestycji pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnym w Suwałkach przy ul. Sejneńska 18, w wyniku którego powstanie 47 lokali socjalnych.

19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót remontowo budowlanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Witosa 4A w Suwałkach w zakresie remontu balkonów oraz wykonania i montażu kraty stalowej wewnętrznej.

12.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont elewacji kamienicy zabytkowej w zakresie odnowienia elewacji i remontu pokrycia dachu przy ul. Krótka 10 w Suwałkach wpisanej do rejestru zabytków pod nr 158 Decyzją WKZ 534/158/d/81 z dnia 27.05.1981 r.

12.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont budynku kamienicy zabytkowej przy ul. Sejneńska 7 w Suwałkach wpisanej do rejestru zabytków pod nr 206 Decyzją WKZ 534/206/d/82 z dnia 26.01.1982 r.

08.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlano instalacyjnych w  wolnych lokalach użytkowych przy ul. Krótka
10, ul. M. Konopnickiej 6 i ul. Sejneńska 7 w Suwałkach


06.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Ochrona mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynku przy ul. Sejneńska 13 w Suwałkach

06.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane
Demontaż istniejącego budynku kontenerowego, przewiezienie i ponowny jego montaż wraz z posadowieniem na działce o nr ewidencyjnym 32889/10  ( ul. Wojska Polskiego II) w Suwałkach  z wykonaniem infrastruktury technicznej t.j przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznym


02.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz centralnej ciepłej wody w częściach wspólnych budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 24E  w Suwałkach


26.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  dostawa
Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z remontem istniejącego ogrodzenia na Osiedlu II w Suwałkach


25.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót remontowo budowlanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Witosa 4A w Suwałkach w zakresie remontu balkonów oraz wykonania i montażu kraty stalowej wewnętrznej.

25.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont elewacji kamienicy zabytkowej w zakresie odnowienia elewacji i remontu pokrycia dachu przy ul. Krótka 10 w Suwałkach wpisanej do rejestru zabytków pod nr 158 Decyzją WKZ 534/158/d/81 z dnia 27.05.1981 r.

24.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont budynku kamienicy zabytkowej przy ul. Sejneńska 7 w Suwałkach wpisanej do rejestru zabytków pod nr 206 Decyzją WKZ 534/206/d/82 z dnia 26.01.1982 r.


09.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych i komunikacyjnych  w  budynkach  przy ul. Sejneńskiej 13, ul. Kościuszki 76 i ul. Hamerszmita 16 w Suwałkach.

02.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych  budynków przy ul. M. Konopnickiej 4; ul. M. Konopnickiej 6; ul. M. Konopnickiej 14; ul. Sejneńska 3 i ul. Sejneńska 5 w Suwałkach

01.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót remontowo budowlanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Witosa 4A w Suwałkach w zakresie remontu balkonów oraz wykonania i montażu kraty stalowej wewnętrznej

01.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kowalskiego 23 A  w Suwałkach

14.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa
Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych i komunikacyjnych  w  budynkach  przy ul. Sejneńskiej 13, ul. Kościuszki 76, ul. Noniewicza 71A i ul. Hamerszmita 16 w Suwałkach

13.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  dostawa
Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z remontem istniejącego ogrodzenia na Osiedlu II w Suwałkach

13.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana
Modernizacja ciągów pieszych i pieszo jezdnych w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych przy ul. Reja 68, 70 i 72; ul. Osiedle II blok 3, 4, 4A i 20; ul. 1 Maja 19 i ul. Ciesielskiej 9 w Suwałkach

07.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana
Wymiana dźwigu osobowo - meblowego o numerze ewidencyjnym UDT 310101214 zainstalowany w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Witosa 4A w Suwałkach - klatka VIII

27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Opracowanie i wdrożenie  zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

23.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 83 w Suwałkach

23.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 83A  w Suwałkach

23.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlano instalacyjnych na budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedle II  blok 12  w Suwałkach

22.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 3 w Suwałkach


20.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych przy ul. Utrata 3 i ul. Ciesielska 3 w Suwałkach

20.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej w budynkach przy ul. Antoniewicza 1A, ul. Osiedle II bl. 12 i ul. Noniewicza 81 w Suwałkach

13.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Antoniewicza 1A  w Suwałkach w zakresie docieplenia ścian  zewnętrznych oraz regulacji instalacji c.o.  i c.w.


30.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki budynku mieszkalnego wraz z przynależnym budynkiem gospodarczym przy ul. Noniewicza 28A w Suwałkach

23.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych i uskoków w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Putry 5, ul. Północna 22 i ul. Klonowa 47 w Suwałkach
 

11.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  dostawy
Dostawa materiałów budowlanych w 2013 roku


18.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Wykonanie usługi w zakresie utrzymania  porządku  i  czystości  w  budynkach  przychodni  medycznych i  budynkach  użytkowych zarządzanych  przez  Zarząd  Budynków  Mieszkalnych w  Suwałkach  przez  okres  jednego roku


15.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Świadczenie usług ubezpieczenia majątku, ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NW, ASS i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności

14.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu ładu i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez ZBM przez okres jednego roku 

25.01.2013 Zapytanie o cenę - dostawa
Dostawa materiałów budowlanych w 2013 roku