ZBM w suwałkach

Sprzedaż mieszkań komunalnych pok. nr 2

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Deklaracja dostępności

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

Bezpieczeństwo użytkowania lokali mieszkalnych

UM-Suwałki
bip

Przetargi-zamówienia publiczne

19.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wymiana dźwigu osobowo - meblowego o numerze ewidencyjnym UDT 3101001197 zainstalowanego w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Witosa 4A w Suwałkach - klatka VI


21.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie sprzatania pomieszczeń biurowych, sanitarnych i komunikacyjnych w budynkach 32 i 32A przy ul. Wigierskiej w Suwałkach

31.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni  przy ul. Krótkiej 10 w Suwałkach


21.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku mieszkalnego wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A - 180 przy ul. Sejneńskiej 22 w Suwałkach w wyniku którego powstanie ok. 47 lokali socjalnych


15.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni  przy ul. Krótkiej 10 oraz remontem ciągów pieszych i wiaty śmietnikowej przy ul. Putry 9 w Suwałkach


26.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku użytkowym przychodni przy ul. Putry 9 w Suwałkach


24.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni  przy ul. Krótkiej 10 oraz remontem ciągów pieszych i wiaty śmietnikowej przy ul. Putry 9 w Suwałkach.


23.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie prac budowlanych remontowo konserwacyjnych na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.


05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku użytkowym przychodni przy ul. Putry 9 w Suwałkach


14.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Pułaskiego 24E w Suwałkach


30.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  usługi
Ochrona mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynku przy ul. Sejneńska 13 w Suwałkach

 
16.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wymiana pokrycia dachu budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Kościuszki 42 i Kościuszki 44 w Suwałkach

26.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Krótkiej 10 w Suwałkach.


17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie instalacji c.o w budynku komunalnym przy ul. Sejneńskiej 7B w Suwałkach.


16.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach przy ul. Pułaskiego 24E i ul. Chłodna 16 w Suwałkach.

12.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Modernizacja ciągu pieszo jezdnego poprzez utwardzenie kostką betonową w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych przy ul. Dwernickiego 9 w Suwałkach


11.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych przy ul. Chłodna 16 w Suwałkach


05.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wymiana pokrycia dachów budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Kościuszki 44, Kościuszki 42 oraz przy ul. Kościuszki 65  w Suwałkach


02.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Budowa pomieszczenia węzła cieplnego na potrzeby budynku przy ul. Sejneńskiej 5 w Suwałkach


02.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie  instalacji  c.o. i  c.w.u.  w  lokalach  komunalnych  w  budynku  przy ul. Sejneńskiej 5  w  Suwałkach 


30.05.2014 OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach przy ul. Noniewicza 87 i ul. Sejneńskiej 17 w Suwałkach.


27.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach przy ul. Pułaskiego 24E i ul. Chłodna 16 w Suwałkach.


09.05.2014 OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach przy ul. Noniewicza 87 i ul. Sejneńskiej 17 w Suwałkach oraz remont lokali mieszkalnych Nr 23 i 30 w budynku przy ul. Pułaskiego 24E w Suwałkach.


07.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wymiana pokrycia dachu budynków Wspólnot Mieszkaniowych Osiedle II bl. 11 i 
ul Waryńskiego 35 w Suwałkach


06.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach przy ul. Pułaskiego 24E i ul. Chłodna 16 w Suwałkach.


28.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont klatek schodowych szt. 11 z wymianą stolarki drzwiowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1-go Maja 27A


25.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej  Osiedle II blok 2 w Suwałkach.


23.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robty budowlane
Remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Utrata 15 w Suwałkach


23.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robty budowlane
Remont ciągów pieszo jezdnych poprzez utwardzenie kostką betonową Osiedle II, 
ul. 1 go Maja 25 ( przy zespole garażowym ) i ul. Młynarskiego 9 w Suwałkach


17.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przychodni medycznej przy ul. Waryńskiego 27 w Suwałkach.


11.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu pokryć dachowych na budynkach przy ul. Utrata 1 B, ul. Staszica 2, ul. Hamerszmita 6B, zespole garażowym przy ul. 1 Maja 25 i ul. Waryńskiego 27 w Suwałkach.


10.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Putry 1, ul. Putry 5 i ul. Klonowa 47 w Suwałkach.


07.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robty budowlane
Wykonanie  remontu  hydroforni  przy  ul. Witosa 4A w  Suwałkach 


03.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Modernizacja ciągów pieszych i pieszo jezdnych poprzez utwardzenie kostką betonową w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych


02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Termomodernizacja budynków Wspólnot Mieszkaniowych  ul. 1-go Maja 8 i Osiedle II blok 3 w Suwałkach.


28.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wymiana pokrycia dachu budynków Wspólnot Mieszkaniowych Osiedle II bl. 11, ul. Ks. K. Hamerszmita 5 w Suwałkach.


07.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie  instalacji  c.o.  i   c.w.u.  w   lokalach komunalnych  budynku przy ul. Chłodnej 16  w Suwałkach 

 
05.03.2014  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Dostawa materiałów budowklanych w 2014 roku


04.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont elewacji frontowej i wschodniej zabytkowej kamienicy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sejneńskiej 5 w Suwałkach 


04.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Wykonanie usługi w zakresie utrzymania  porządku  i  czystości  w  budynkach  przychodni  medycznych i  budynkach  użytkowych zarządzanych  przez  Zarząd  Budynków  Mieszkalnych w  Suwałkach  przez  okres  jednego roku


04.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu  ładu i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przez okres jednego roku


24.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedle II blok 1 w Suwałkach.

18.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  roboty budowlane
Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w mieszkaniach komunalnych budynku mieszkalnego przy ul. Pułaskiego 24 E w Suwałkach  wpisanego do rejestru zabytków jako Zespół Koszar przy ul. Pułaskiego  poz. 807 stanowiących własność  Gminy  Miejskiej  w  Suwałkach
 


13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej w budynkach przy ul. Osiedle II bl. 1 i ul. Osiedle II bl. 2 w Suwałkach


13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont elewacji frontowej i wschodniej zabytkowej kamienicy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sejneńskiej 5 w Suwałkach wpisanej do rejestru zabytków pod nr 205 decyzją  z dnia 26.01.1982 r.


13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont elewacji frontowej, wschodniej i przejścia bramowego zabytkowej kamienicy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach wpisanej do rejestru zabytków pod nr 160 decyzją  z dnia 27.05.1981 r.


13.02.2014  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Dostawa materiałów budowklanych w 2014 roku

07.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Świadczenie usług ubezpieczenia majątku, ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NW, ASS i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  z tytułu prowadzonej działalności Gminy Miasto Suwałki - Zarządu Budynków Mieszkalnych, OC zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych 
 

27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont elewacji frontowej i północnej kamienicy zabytkowej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej 14 w Suwałkach wpisanej do rejestru zabytków pod nr 203 decyzją  z dnia 26.01.1982 r.


23.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Dostawa materiałów budowklanych w 2014 roku

07.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  roboty budowlane
Remont elewacji frontowej i północnej zabytkowej kamienicy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. M. Konopnickiej 6 w Suwałkach wpisanej do rejestru zabytków pod nr 201 decyzją z dnia 26.01.1982 r.

07.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont elewacji frontowej, zachodniej i wschodniej zabytkowej kamienicy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krótka 8 w Suwałkach wpisanej do rejestru zabytków pod nr 202 decyzją z dnia 26.01.1982 r.