ZBM w suwałkach

Sprzedaż mieszkań komunalnych pok. nr 2

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Deklaracja dostępności

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

Bezpieczeństwo użytkowania lokali mieszkalnych

UM-Suwałki
bip

Przetargi-zamówienia publiczne

24.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wymiana stolarki okiennej w ilości 8 szt. w lokalach mieszkalnych przy ul. Sejneńska 3 m 2, 5, ul. Kościuszki 39 m 1 oraz w lokalach użytkowych przy ul. Kościuszki 51 i ul. Witosa 4A w Suwałkach.

19.11.2015 OŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Ochrona mienia w formir bezpośredniej ochrony fizycznej budynku przy ul. Sejneńskiej 13 w Suwałkach


17.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych obejmujących odnowienie powłok malarskich ścian i sufitów wewnątrz budynku użyteczności publicznej przy ul. Utrata 1B w Suwałkach.


13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych i komunikacyjnych w budynkach 32 i 32A przy ul. Wigierskiej w Suwałkach

 
22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku przy ul. Składowej 5 w Suwałkach


22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Prace malarsko-remontowe w pomieszczeniach biurowych, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych oraz sanitariatach w budynku przy ul. Wigierskiej 32 i 32A w Suwałkach


15.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Denontaż, zakup i montaż fabrycznie nowych wodomierzy, zaworów zwrotnych (600 sztuk) i ciepłomierzy (236 sztuk) w lokalach komunalnych (mieszkalnych i użytkowych) administrowanych przez ZBM w Suwałkach


12.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Roboty remontowo budowlano instalacyjne w budynku przychodni medycznej przy ul. Waryńskiego 27


25.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont ciągów pieszo-jezdnych oraz renowacja trawników przy ul. Wojska Polskiego 23 w Suwałkach


18.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont klatek schodowych szt. 4 z wymianą drzwi wejściowych do wiatrołapów i klatek schodowych oraz drzwi piwnicznych w budynku przy ul. Kowalskiego 4B w Suwałkach

11.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - roboty budowlane
Wymiana stolarki okiennej  w ilości 41 szt  w lokalach mieszkalnych przy ul. Wesoła 17 m 1,  ul. Kościuszki 34 m 8,  ul. Wigierskiej 33 m 3, 4 i 10, Os. II bl. 8 m 16 oraz w lokalach użytkowych ul. Kościuszki 96 nr 8, ul. W. Witosa 4A, ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 26A w Suwałkach.

09.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane
Denontaż, zakup i montaż fabrycznie nowych wodomierzy, zaworów zwrotnych (600 sztuk) i ciepłomierzy (236 sztuk) w lokalach komunalnych (mieszkalnych i użytkowych) administrowanych przez ZBM w Suwałkach


04.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  roboty budowlane
Wykonanie prac budowlanych remontowo konserwacyjnych na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.


11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont elewacji budynków przy ul. Noniewicza 87 i ul. Kościuszki 82 w Suwałkach


10.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane
Denontaż, zakup i montaż fabrycznie nowych wodomierzy, zaworów zwrotnych (600 sztuk) i ciepłomierzy (236 sztuk) w lokalach komunalnych (mieszkalnych i użytkowych) administrowanych przez ZBM w Suwałkach


07.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach 

21.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont elewacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Utrata 1B w Suwałkach

02.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont elewacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Utrata 1B w Suwałkach


02.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont elewacji budynków przy ul. Noniewicza 87, ul. Waryńskiego 8, ul. Kościuszki 82 oraz remont  klatek schodowych w budynku przy ul. Waryńskiego 11, ul. Krótkiej 10 i ul. Chłodna 16 w Suwałkach.


11.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie pionów nawodnionych wyposażonych w zawory hydrantowe w dwóch segmentach - 4 klatki schodowe ( VII - X ) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Witosa 4A w Suwałkach


22.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont elewacji zachodniej oraz szczyt elewacji południowej budynku przy ul. Noniewicza 28 w Suwałkach


14.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  roboty budowlane
Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Bakałarzewskiej 2 oraz remont  klatek schodowych w budynku przy ul. Sejneńskiej 5, ul. Waryńskiego 11, ul. Krótkiej 10, ul. Chłodna 16 w Suwałkach.


30.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Utwardzenie nawierzchni kostką betonową oraz wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej przy budynkach ul. Emilii Plater 28, ul. Gen. Józefa Dwernickiego 9, ul. Kazimierza  Hamerszmita 5,6 i 6B, ul. Teofila Noniewicza 28, ul. Mikołaja Reja 68-72 w Suwałkach


30.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Dostawa i wymiana stolarki budowlanej przy ul. Kościuszki 96 m 12, ul. Kościuszki 65 m 5, Osiedle II bl. 4 m 24 i ul. Kościuszki 26 m 2 w Suwałkach


30.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zakresie częściowego ocieplenia ścian zewnętrznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Klonowa 47 i Północna 22 w Suwałkach.


21.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont elewacji budynków prz ul. Wigierskiej 1, ul. Kościuszki 16, 97 i ul. Noniewicza 87 w Suwałkach


17.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Modernizacja ciągów pieszych i pieszo jezdnych poprzez utwardzenie kostką betonową w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych przy ul. Północna 22,  Osiedle II bl. 19 i ul. Em. Plater 24A w Suwałkach


01.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedle II bl. 4 w Suwałkach z  regulacją instalacji c.o i c.w.u oraz remontem posadzek balkonów


26.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont elewacji i klatki schodowej z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Noniewicza 87 w Suwałkach.


25.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont elewacji budynków przy ul. Tadeusza Kościuszki 3A, ul. Stanisława Staszica 2 w Suwałkach


12.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu  ładu i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.


05.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Wesoła 10 w Suwałkach z remontem posadzek balkonów.


27.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Wykonanie usługi w zakresie utrzymania  porządku i czystości  w  budynkach przychodni  medycznych i budynkach  użytkowych zarządzanych  przez  Zarząd  Budynków  Mieszkalnych w Suwałkach przez okres jednego roku

 
27.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont elewacji i klatki schodowej z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Noniewicza 87 w Suwałkach.


16.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku użytkowym przychodni przy ul. Putry 9 w Suwałkach.


11.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Świadczenie usług ubezpieczenia OC działalności, ubezpieczenia majątku od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i od rabunku z ryzykiem wandalizmu, ubezpieczenia komunikacyjne, obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy - Gminy Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych, ubezpieczenia OC, ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów  Wspólnot Mieszkaniowych wymienionych w załączniku B


06.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej  Osiedle II bl. 18 w Suwałkach z  regulacją instalacji c.o i c.w.u oraz remont posadzek balkonów


06.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rozboty budowlane
Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej  Osiedle II bl. 20 w Suwałkach z regulacją instalacji c.o i c.w.u,  remontem posadzek balkonów oraz rozbiórką pomieszczenia po byłej kotłowni wraz z elementami towarzyszącymi

28.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej  Osiedle II bl. 15  w Suwałkach z  regulacją instalacji c.o i c.w.u oraz remontem balkonów


27.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej  Osiedle II bl. 14  w Suwałkach z  regulacją instalacji c.o i c.w.u oraz remont posadzek balkonów


27.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej  Osiedle II bl. 13  w Suwałkach z  regulacją instalacji c.o i c.w.u oraz remont posadzek balkonów


21.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej  Generała Józefa  Dwernickiego 9 w Suwałkach z  regulacją instalacji c.o i c.w.u oraz remont płyt balkonowych


21.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej  Emilii Plater 26  w Suwałkach z  regulacją instalacji c.o i c.w.u, remont główek kominowych oraz remont płyt balkonowych.


20.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej  Osiedle II bl. 11  w Suwałkach z  regulacją instalacji c.o i c.w.u oraz wymiana pokrycia dachowego.


15.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej  Antoniewicza 1  w Suwałkach z  regulacją instalacji c.o i c.w.u oraz remont balkonów z wymianą posadzek i izolacji poziomej.


08.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i wymianie stolarki okiennej z PCV w lokalach komunalnych przy ul. Antoniewicza 1, ul. Kościuszki 92, ul. Kowalskiego 23, Osiedle II blok 4, 11, 15, 19, 20 oraz ul. Wesoła 10 w  Suwałkach