ZBM w suwałkach

Sprzedaż mieszkań komunalnych pok. nr 2

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Deklaracja dostępności

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

Bezpieczeństwo użytkowania lokali mieszkalnych

UM-Suwałki
bip

Przetargi-poniżej 30 tys Euro

20.12.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych i komunikacyjnych w budynkach przy ul. Wigierskiej 32 i 32A w Suwałkach.

19.12.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na sukcesywną dostawę w 2017 r. materiałów biurowych i tonerów do drukarek 

01.12.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową główek kominowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Ciesielskiej 9 i ul. M. Konopnickiej 14

22.11.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi w zakresie  odśnieżania połaci dachowych, usuwania sopli i oblodzeń z budynków

22.11.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi w zakresie wycinki oraz cięcia sanitarnego drzew. 

16.11.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Em. Plater 37 i ul. Waryńskiego 35 w Suwałkach

27.10.2016 Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na badanie sprawozdania finansowego za 2016 r.

21.10.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowania dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Reja 66, ul. 1 Maja 27A i Osiedle II bl. 4A w Suwałkach

17.10.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Ciesielska 5, ul. Konopnickiej 14, ul. Kościuszki 86, 86A i ul. Wigierska 3 w Suwałkach

30.09.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Ciesielska 9A w Suwałkach.

28.09.2016 Zproszenie  do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2016 r.

27.09.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. T. Kościuszki 86, 86A, ul. Ciesielska 5 i ul. M. Konopnickiej 14 w Suwałkach

20.09.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
"Remont  i wymiana  stolarki  drzwiowej  drewnianej w  budynku  Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. T. Kościuszki 91 w Suwałkach"

06.09.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. T. Kościuszki 92, ul. Ciesielska 5 i ul. M. Konopnickiej 14 w Suwałkach

30.08.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową główek kominowych oraz zabezpieczenie konstrukcji więźby dachowej z remontem płyt balkonowych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. T. Kościuszki 89 w Suwałkach

12.08.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową główek kominowych oraz zabezpieczenie konstrukcji więźby dachowej z remontem płyt balkonowych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. T. Kościuszki 89 w Suwałkach.


11.08.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedle II Bl. 15, ul. Pułaskiego 24E, ul. Em. Plater 30 w Suwałkach

10.08.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu ścian zewnętrznych ( odnowienie elewacji) budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, zlokalizowanego przy ul. M. Konopnickiej 7 w Suwałkach

27.07.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu ścian zewnętrznych ( odnowienie elewacji) budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, zlokalizowanego przy ul. M. Konopnickiej 7 w Suwałkach


21.07.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Pułaskiego 24E, Osiedle II blok 15 i ul. Wigierskiej 19A w Suwałkach

20.07.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na na wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę wiatrołapów do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Marii Skłodowskiej - Curie 8 w Suwałkach

18.07.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej wraz kotłem gazowym kondensacyjnym o mocy 26kW w budynku istniejącym zlokalizowanym w Suwałkach przy ulicy Zastawie 38 w Suwałkach".

06.07.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych   z remontem wiatrołapu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach

 
06.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie projektu technicznego termomodernizacji wraz z regulacją instalacji c.o i c.w.u zgodnie z audytem energetycznym oraz programem funkcjonalno użytkowym budynków Wspólnot Mieszkaniowych Osiedle II bl. 6, 16 i 19 w Suwałkach


15.06.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 1 Maja 23, Klonowa 47, M. Skłodowskiej 8 w Suwałkach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

30.05.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą stolarki drzwiowej w lokalach użytkowych przy ul. Witosa 4A i ul. Kościuszki 51 stanowiących własność Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. 

24.05.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem wiatrołapu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach

24.05.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ul. Wigierska 32, 16 - 400 Suwałki

05.05.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie modernizacji instalacji domofonowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedle II blok 2 w Suwalkach


29.04.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na na wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Ciesielska 5A i Em. Plater 28B w Suwalkach

28.04.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Osiedle II bl. 10 i Składowa 4 administrowanych przez ZBM TBS sp. z o.o.

28.04.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Gminy Miejskiej Suwałki administrowanych przez ZBM TBS sp. z o.o.

27.04.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachu wraz z przebudową główek kominowych na oficynie północnej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 65 w Suwałkach

15.04.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Gminy Miejskiej Suwałki administrowanych przez ZBM TBS sp. z o.o.

04.04.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie ocieplenia części ściany zachodniej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Putry 5 w Suwałkach

30.03.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi w zakresie cięcia sanitarnego drzew na terenach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

29.03.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na sukcesywną dostawę paliw, gazu butlowego i  preparatów smarowych na potrzeby tut. Zarządu.

25.03.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na sukcesywną dostawę materiałów budowlanych na potrzeby Zespołu Konserwacji Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

22.03.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem klatek schodowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Osiedle II bl. 4, 13, 14 w Suwałkach

03.03.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu loaklu mieszkalnego Nr 3 w budynku przy ul. Sejneńska 3 w Suwałkach


16.02.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonywanie usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki


12.02.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i tonerów do drukarek na potrzeby tut. Zarządu