ZBM w suwałkach

Sprzedaż mieszkań komunalnych pok. nr 2

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Deklaracja dostępności

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

Bezpieczeństwo użytkowania lokali mieszkalnych

UM-Suwałki
bip

Przetargi poniżej 30 tys Euro

24.11.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Ciesielska 9 w Suwałkach

16.11.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na sukcesywną dostawę w 2018 r. materiałów biurowych i tonerów do drukarek.

07.11.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi w zakresie  odśnieżania połaci dachowych, usuwania sopli i oblodzeń z budynków administrowanych przez tut. Zarząd

25.10.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wycinkę 23 szt. drzew wraz karczowaniem pni oraz nasadzenie 37 szt. drzew na terenach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki

12.10.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu ogrodzenia przy ul. Dwernickiego 9, remontu schodów i odnowienia powłok malarskich w budynku przy ul. Wigierskiej 32A, remontu rozdzielacza c.o. w budynku przy ul. Składowej 4 oraz wykonania pomieszczeń, remontu schodów i docieplenia wełną mineralną stropu w budynku przy ul. Pułaskiego 24E w Suwałkach

26.09.2017 Zaproszenia do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018 Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

20.09.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie remontu ogrodzenia przy ul. Dwernickiego 9, remontu klatki schodowej przy ul. Kościuszki 51 oraz remontu schodów do budynku Zespołu Konserwacji przy ul. WIgierskie 32A w Suwałkach


13.09.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby tut. Zarządu


07.09.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie remontu ogrodzenia przy ul. Dwernickiego 9 oraz remontu klatki schodowej przy ul. Kościuszki 51 w Suwałkach

07.09.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła oraz adaptacji pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny w istniejącym budynku Wspólnoty Mieszkaniowej M. Konopnickiej 10A w Suwałkach

22.08.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji  c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. M. Konopnickiej 4, wymiany pokrycia dachu z remontem elewacji w budynku przy ul. M. Konopnickiej 14 oraz ekspertyzy technicznej konstrukcji i elementów biegów schodowych w budynkach Osiedle II bl. 4 i 18 w Suwałkach.


24.04.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach Osiedle II bl. 3, 7, ul. Ciesielska 9, ul. 1 go Maja 19 w Suwałkach.


24.07.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji  c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. M. Konopnickiej 4 oraz ekspertyzy technicznej konstrukcji i elementów biegów schodowych w budynkach Osiedle II bl. 4 i 18 w Suwałkach.

20.06.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w częściach wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 55 w Suwałkach

16.06.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu pokrycia dachowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Tadeusza Kościuszki 86A w Suwałkach

16.06.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych; Osiedle II bl. 3, Putry 1, Wesoła 10, Wesoła 17, 1 Maja 19, Ogrodowa 53 oraz budynku ZBM w Suwałkach TBS sp. z o.o. przy ul. Młynarskiego 9 w Suwałkach

05.06.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usług w zakresie opracowania dokumentacji projektowejna rzecz Wspólnot Mieszkaniowych: Putry 3, Em. Plater 24A, Waryńskiego 33, Składowa 4 w Suwałkach

29.05.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w częściach wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych: T. Kościuszki 46, T. Kościuszki 44, Ciesielska 5A, Ciesielska 15, Składowa 4 w Suwałkach

18.05.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót w zakresie wymiany kaset domofonowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Osiedel II bl. 1, 3, 10, Ogrodowa 53 i Suzina 1 w Suwałkach

17.05.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w częściach wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Ciesielska 9A w Suwałkach.

16.05.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlanej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Wigierska 3, Kościuszki 57, 96  w Suwałkach

15.05.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu pokrycia dachu na budynku przy ul. Kościuszki 76 w Suwałkach

12.05.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Ciesielska 9, Osiedle II bl. 3, Wigierska 19A, Kościuszki 91A i 91B w Suwałkach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

26.04.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonaie robót budowlanych w zakresie remontu pokrycia dachu na budynku przy ul. Kościuszki 76  w Suwałkach

26.04.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na remont pomieszczenia w siedzibie tut. Zarządu oraz docieplenie ściany zewnętrznej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Klonowa 47 w Suwałkach

29.03.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany pokryć dachowych na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Suzina 3 i Em. Plater 43 w Suwałkach


21.03.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę wiatrołapów do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Marii Skłodowskiej - Curie 8 w Suwałkach


21.03.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na sukcesywną dostawę paliw, gazu butlowego i  preparatów smarowych na potrzeby tut. Zarządu

02.02.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonywanie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki oraz Wspólnot Mieszkaniowych


30.01.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi w zakresie wycinki drzew 

25.01.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony