ZBM w suwałkach

Sprzedaż mieszkań komunalnych pok. nr 2

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Deklaracja dostępności

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

Bezpieczeństwo użytkowania lokali mieszkalnych

UM-Suwałki
bip

Przetargi-zamówienia publiczne

18.12.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
Remont lokalu nr 5 w budynku przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach

24.11.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych i komunikacyjnych w budynkach 32 i 32A przy ul. Wigierskiej w Suwałkach

14.11.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze z wykonaniem zagospodarowania terenu, przyłączy technicznych, budową wiaty śmietnikowej oraz rozbiórką istniejących obiektów.

09.11.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zasobach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki w zakresie remontu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Wigierskiej 3 oraz ocieplenia od wewnątrz ścian w lokalach mieszkalnych nr 6 i 7 przy ul. Krótkiej 8 w Suwałkach

31.10.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu ciągów pieszych na terenie Osiedla Północ i Osiedla Centrum w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki

31.10.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu lokalu nr 5 w budynku przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki. 

18.10.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Rozbiórka budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych oraz garażu usytuowanych w strefie historycznego układu urbanistycznego przy ul. Wesołej 28A i ul. T. Noniewicza 43A w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki.

26.09.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie prac budowlanych remontowo-konserwacyjnych na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o.


13.09.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Dostawa i wymiana wodomierzy w komunalnych lokalach mieszkalnych przy Osiedlu II bl. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, ul. Waryńskiego 33, 35, ul. 1 Maja 8, 27A, ul. Kościuszki 83, 83A, 91A, 91B, ul. Suzina 3, ul. Em. Plater 26A, 28, 28B, 30, ul. Skłodowskiej 4, 6, ul. Dwernickiego 9, ul. Putry 3, ul. Reja 66, 68, ul. Antoniewicza 1, 1A, ul. Kowalskiego 23, ul. Pułaskiego 24E stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki.

11.09.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze z wykonaniem zagospodarowania terenu, przyłączy technicznych, budową wiaty śmietnikowej oraz rozbiórką istniejących obiektów.

31.08.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zasobach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki w zakresie remontu podłóg w lokalu mieszkalnym Nr 4 w budynku przy ul. Wojska Polskiego 7 oraz remontu wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 78 w Suwałkach.


28.08.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej budowy dwóch budynków wielorodzinnych wraz z obsługą komunikacyjną, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kazimierza Pułaskiego w Suwałkach.


25.08.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu ciągów pieszych na terenie Osiedla I, Osiedla II oraz na Osiedlu Północ w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki


25.08.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu podłóg  w lokalu mieszkalnym nr 24 w budynku Osiedle II bl. 5 w Suwałkach


26.07.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zasobach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki w zakresie wymiany drzwi garażowych przy ul. Suzina 3, wymiany stolarki drzwiowej w budynkach przy  ul. Kościuszki 65 m 14, ul. Kościuszki 84A, remont podłóg w lokalu mieszkalnym Nr 24 w budynku Osiedle II bl. 5  oraz remont lokalu mieszkalnego Nr 5 w budynku przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach

24.07.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Dostawa z wymianą wodomierzy i ciepłomierzy w komunalnych lokalach mieszkalnych przy ul. Krótkiej 8, Konopnickiej 3A, 5A, Noniewicza 81, Kościuszki 43, 51, 84, 84A,  Daszyńskiego 27, administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

19.07.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przyłącza i wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła w istniejącym budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Hamerszmita 5 w Suwałkach.

13.07.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
Remont stropu lokalu nr 3 przy ul. Krótkiej 8 w Suwałkach

12.07.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
Usługi ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynku przy ul. Sejneńskiej 13 w Suwałkach.

29.06.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zasobach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki w zakresie wymiany drzwi garażowych przy ul. Suzina 3, wymiany stolarki budowlanej w lokalach mieszkalnych Osiedle II bl. 5 m 24, ul. Kościuszki 65 m 14, ul. Kościuszki 84A m 1, 2, 3 ul. Hamerszmita 5 m 1, 5 i ul. 1 go Maja 27A m 25 w Suwałkach.


27.06.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przyłącza i wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła w istniejącym budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Hamerszmita 5 w Suwałkach.

26.06.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych oraz garażu usytuowanych w strefie historycznego układu urbanistycznego przy ul. Wesołej 28A i ul. T. Noniewicza 43A w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki.

29.05.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych oraz garażu usytuowanych w strefie historycznego układu urbanistycznego przy ul. Wesołej 28A i ul. T. Noniewicza 43A w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki.

29.05.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu  ładu i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

11.05.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budoelane
Wykonanie robót budowlanych w budynkach Gminy Miasta Suwałki przy ul. Waryńskiego  11 m 7 i ul. Kościuszki 34 m 22 w Suwałkach.


08.05.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. A. Wierusza Kowalskiego 23B w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych 
   

04.05.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w budynkach Gminy Miasta Suwałki w zakresie remontu klatek schodowych w budynkach przy ul. Noniewicza 41, ul. Kościuszki 43 i ul. Waryńskiego 9 oraz remont podłogi w lokalu nr 6 w budynku przy ul. Hamerszmita 6 w Suwałkach

28.04.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont nawierzchni terenu posesji przy ul. Kościuszki 34 w Suwałkach

25.04.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Remont pokryć dachowych budynków użytkowych przy ul. Szkolnej 7 i ul. Składowej 8 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki

10.04.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. A. Wierusza Kowalskiego 23B w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych
 

05.04.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Remont pokrycia dachów budynków przy ul. A. Wierusza Kowalskiego 4B i 4C w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki.

28.03.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont elewacji kamienicy zabytkowej wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Gałaja 53 w Suwałkach


23.03.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Dostawy materiałów budowlanych na potrzby Zespołu Konserwacji


15.03.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -roboty budowlane
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w lokalach mieszkalnych budynków przy ul. Wigierskiej 33, ul. Północnej 22, ul. Klonowa 47, ul. Gałaja 23, ul. Kościuszki 34, 39, 42, ul. Sejneńskiej 39 i ul. Reja 70 w Suwałkach


13.03.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w budynkach Gminy Miasta Suwałki przy ul. Sejneńskiej 17 m 1, ul. Ciesielska 9 m 6 i ul. Waryńskiego 35 m 14 w Suwałkach.


10.03.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej wraz z obsługą komunikacyjną, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Armii Krajowej w Suwałkach.

07.03.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
Utrzymanie porządku i czystości w budynkach użytkowych

24.02.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane
Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedle II bl. 19 w Suwałkach z regulacją instalacji c.o, remontem balkonów oraz rozbiórką pomieszczeń po byłej kotłowni.


15.02.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wraz z obsługą komunikacyjną, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą - terenu położonego na działce o nr ewidencyjnym 22156/2 usytuowanej przy ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego w Suwałkach.

06.02.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
Usługi ubezpieczeniowe
 

31.01.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w lokalach mieszkalnych budynków przy ul. 1 go Maja 27A, ul. Reja 66, ul. Waryńskiego 35, Osiedle II blok 16, 19 w Suwałkach


22.12.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
Remont zamieszkałych lokali nr 13 i 16 w budynku przy ul. Waryńskiego 11 w Suwałkach polegający na likwidacji skutków pożaru
.

19.12.2016 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Zaprojektowanie i wymiana dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Witosa 4A w Suwałkach - klatka V.

07.12.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych i komunikacyjnych w budynkach 32 i 32A przy ul. Wigierskiej w Suwałkach.


29.11.2016 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
"Dostawa i wymiana ciepłomierzy w budynkach przy ul. Ignacego Daszyńskiego 10 i Teofila Noniewicza 41 administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o."

14.11.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
Remont stropu nad łazienką lokalu nr 4 przy ul. Hamerszmita 6 w Suwałkach

09.11.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu nawierzchni i ciągów pieszo jezdnych przy ul. Hamerszmita 6, ul. Kościuszki 43, 91A, ul. Em. Plater 28 w Suwałkach


09.11.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w budynkach przy ul. Waryńskiego 9 i ul. Hamerszmita 6, wymiana stolarki budowlanej w budynkach przy ul. Kościuszki 97, Osiedle II bl. 4A m 3, 24, 25 w Suwałkach


08.11.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej dla zadania  inwestycyjnego pn. "Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze wraz z obsługą komunikacyjną, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą".

20.10.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
"Wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynkach przy ul. Ciesielska 15 m 3, ul. Noniewicza 41 m 6, wymiana stolarki budowlanej w budynkach przy ul. Kościuszki 26 m 1, ul. Kościuszki 108, 
ul. Utrata 25, ul. Wigierska 3 m 2, ul. Noniewicza 28 m 6, Osiedle II bl. 4A m 9, ul. Waryńskiego 9 m 1 w Suwałkach".

17.10.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wykonaniem przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowaniem terenu w zakresie: nasadzeń zieleni, wykonaniem nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych i dodatkowym zjazdem na działkę, wykonaniem placu zabaw, odwodnieniem i oświetleniem terenu i przebudową wiaty śmietnikowej"

07.10.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
"Wykonanie prac budowlanych remontowo-konserwacyjnych na nieruchomościach zarządzanych przez ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o."

22.09.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
"Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Daszyńskiego 27 i ul. Kowalskiego 4C w Suwałkach"

16.09.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
"Remont nawierzchni placu oraz nawierzchni w bramie budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 9 w Suwałkach"

15.09.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
"Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa 48 rodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Suwałkach na działce o Nr geodezyjnym 25762/6 położonej przy ul. Pułaskiego, stanowiącej własność spółki "

27.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  roboty budowlane
Rozbiórka 34 szt. kontenerów gospodarczych przy ul. Pułaskiego 24E z ponownym montażem 16 szt. na podbudowie betonowej przy ul. Wawrzyńca Gałaja 23 oraz rozbiórka zespołu murowanych pomieszczeń gospodarczych przy ul. Wawrzyńca Gałaja 23 w Suwałkach.


27.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku przy ul. Mikołaja Reja 51 oraz wymiana stolarki budowlanej w budynkach przy ul. Północnej 22/18, ul. Wigierskiej 3/11, ul. Kościuszki 108, ul. Waryńskiego 11/1, ul. Kościuszki 97, ul. Konopnickiej 3A/3 w Suwałkach.


27.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  roboty budowlane
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Waryńskiego 9 i ul. Ks. Kazimierza Hamerszmita 6 w Suwałkach.

 
26.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5 850 000,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa 48 rodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Suwałkach na działce o Nr geodezyjnym 25762/6 położonej przy ul. Pułaskiego, stanowiącej własność spółki ".


20.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  roboty budowlane
Wykonanie remontu elewacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Waryńskiego 9 i 11 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki.


15.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robty budowlane
Ocieplenie ściany północnej z budową wiatrołapu - szt. 1 oraz remontem istniejących wiatrołapów - szt. 5 w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej  Emilii Plater 20 w Suwałkach


07.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Waryńskiego 9 i ul. Ks. Kazimierza Hamerszmita 6 w Suwałkach.


29.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zakresie montażu płotków przeciwśnieżnych na dachach budynków przy ul. Kościuszki 88, 90 i 97 oraz zabudowy gzymsu i zamontowanie rynien w budynku przy ul. Składowa 5 w Suwałkach


03.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu  ładu i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.


05.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Rozbiórka budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki położonego przy ul. Waryńskiego 6 w Suwałkach zarządzanego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o.


04.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wymiana stolarki drzwiowej do klatek schodowych szt. 12 i pomieszczeń gospodarczych szt. 7 oraz wymiana kaset domofonowych na cyfrowe w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Witosa 4A w Suwałkach


29.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w budynkach Gminy Miasta Suwałki przy ul. Wigierskiej 1, ul. Noniewicza 25, ul. Krótka 8 lokal Nr 7, ul. Kościuszki 57 lokal Nr 1, ul. Kościuszki 44A  lokale Nr 2, 6 oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 44A w Suwałkach


20.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Modernizacja ciągów pieszych poprzez utwardzenie kostką betonową w ramach Inicjatyw Lokalnych  przy ul. Putry 1, 3 i ul. Wesołej 10 w Suwałkach.

20.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wymiana istniejącej  stolarki okiennej na okna drewniane w budynku użytkowym przy ul. Kościuszki 45 w Suwałkach - szt. 20.


15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji budynków mieszkalno - użytkowych przy ul. Waryńskiego 9 i 11 w Suwałkach.


01-04-2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont ciągów pieszych poprzez utwardzenie kostką betonową terenu na Osiedlu I przy budynku mieszkalnym ul. Pawła Suzina 1 w Suwałkach


01.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji c.o. i c.w.u. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Ks. K. Hamerszmita 6 i ul. Waryńskiego 9 w Suwałkach


29.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynkach przy ul. Kościuszki 44A, 57, 76 i ul. Wigierskiej 33 w Suwałkach


09.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji c.o. i c.w.u. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Ks. K. Hamerszmita 6 i ul. Waryńskiego 9 w Suwałkach


03.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Utrzymanie przez okres jednego roku porządku i czystości w budynkach użytkowych będących własnością Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS zp.  z.o.o., Gminy Miasta Suwałki, Skarbu Państwa

26.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej dla zadania  inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalnego  wielorodzinnego wraz z obsługą komunikacyjną, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą"


23.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w lokalach komunalnych budynków przy ul. Em. Plater 26A, 28 Osiedle II blok 4A, 8 w Suwałkach.


22.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji c.o. i c.w.u. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Ks. K. Hamerszmita 6 i ul. Waryńskiego 9 w Suwałkach.


19.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności, ubezpieczenie majątku od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i od rabunku z ryzykiem wandalizmu, ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NW, ASS, ubezpieczenie OC zarządcy nueruchomości oraz ubezpieczenie Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie odpowiedzialności cywilnej, majątku od wszystkich ryzyk.

18.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz ocieplenie ostatniej kondygnacji stropu(termomodernizacja) budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Em. Plater 24 w Suwałkach z regulacją instalacji c.o.  wraz z robotami towarzyszącymi i remontem balkonów.


17.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ostatniej kondygnacji stropu(termomodernizacja) budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedle II bl. 8 w Suwałkach z regulacją instalacji c.o. i c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi i remontem balkonów.


17.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ostatniej kondygnacji stropu(termomodernizacja) budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Em. Plater 26A w Suwałkach z regulacją instalacji c.o.  wraz z robotami towarzyszącymi i remontem balkonów.

12.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu (termomodernizacja) budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej  Osiedle II bl. 5 w Suwałkach z regulacją instalacji c.o. i c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi, remontem balkonów oraz rozbiórką pomieszczenia po byłej kotłowni


12.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Ocieplenie ścian podłużnych i stropodachu (termomodernizacja) budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej  Emilii Plater 28 w Suwałkach z regulacją instalacji c.o.  wraz z robotami towarzyszącymi i remontem balkonów

12.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu (termomodernizacja) budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej  Emilii Plater 28A w Suwałkach z regulacją instalacji c.o.  wraz z robotami towarzyszącymi