ZBM w suwałkach

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

UM-Suwałki
bip

Przetargi poniżej 30 tys Euro

12.10.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu ogrodzenia przy ul. Dwernickiego 9, remontu schodów i odnowienia powłok malarskich w budynku przy ul. Wigierskiej 32A, remontu rozdzielacza c.o. w budynku przy ul. Składowej 4 oraz wykonania pomieszczeń, remontu schodów i docieplenia wełną mineralną stropu w budynku przy ul. Pułaskiego 24E w Suwałkach

26.09.2017 Zaproszenia do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018 Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

20.09.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie remontu ogrodzenia przy ul. Dwernickiego 9, remontu klatki schodowej przy ul. Kościuszki 51 oraz remontu schodów do budynku Zespołu Konserwacji przy ul. WIgierskie 32A w Suwałkach


13.09.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby tut. Zarządu


07.09.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie remontu ogrodzenia przy ul. Dwernickiego 9 oraz remontu klatki schodowej przy ul. Kościuszki 51 w Suwałkach

07.09.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła oraz adaptacji pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny w istniejącym budynku Wspólnoty Mieszkaniowej M. Konopnickiej 10A w Suwałkach

22.08.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji  c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. M. Konopnickiej 4, wymiany pokrycia dachu z remontem elewacji w budynku przy ul. M. Konopnickiej 14 oraz ekspertyzy technicznej konstrukcji i elementów biegów schodowych w budynkach Osiedle II bl. 4 i 18 w Suwałkach.


24.04.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach Osiedle II bl. 3, 7, ul. Ciesielska 9, ul. 1 go Maja 19 w Suwałkach.


24.07.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji  c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. M. Konopnickiej 4 oraz ekspertyzy technicznej konstrukcji i elementów biegów schodowych w budynkach Osiedle II bl. 4 i 18 w Suwałkach.

20.06.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w częściach wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 55 w Suwałkach

16.06.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu pokrycia dachowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Tadeusza Kościuszki 86A w Suwałkach

16.06.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych; Osiedle II bl. 3, Putry 1, Wesoła 10, Wesoła 17, 1 Maja 19, Ogrodowa 53 oraz budynku ZBM w Suwałkach TBS sp. z o.o. przy ul. Młynarskiego 9 w Suwałkach

05.06.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usług w zakresie opracowania dokumentacji projektowejna rzecz Wspólnot Mieszkaniowych: Putry 3, Em. Plater 24A, Waryńskiego 33, Składowa 4 w Suwałkach

29.05.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w częściach wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych: T. Kościuszki 46, T. Kościuszki 44, Ciesielska 5A, Ciesielska 15, Składowa 4 w Suwałkach

18.05.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót w zakresie wymiany kaset domofonowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Osiedel II bl. 1, 3, 10, Ogrodowa 53 i Suzina 1 w Suwałkach

17.05.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w częściach wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Ciesielska 9A w Suwałkach.

16.05.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlanej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Wigierska 3, Kościuszki 57, 96  w Suwałkach

15.05.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu pokrycia dachu na budynku przy ul. Kościuszki 76 w Suwałkach

12.05.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Ciesielska 9, Osiedle II bl. 3, Wigierska 19A, Kościuszki 91A i 91B w Suwałkach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

26.04.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonaie robót budowlanych w zakresie remontu pokrycia dachu na budynku przy ul. Kościuszki 76  w Suwałkach

26.04.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na remont pomieszczenia w siedzibie tut. Zarządu oraz docieplenie ściany zewnętrznej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Klonowa 47 w Suwałkach

29.03.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany pokryć dachowych na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Suzina 3 i Em. Plater 43 w Suwałkach


21.03.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę wiatrołapów do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Marii Skłodowskiej - Curie 8 w Suwałkach


21.03.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na sukcesywną dostawę paliw, gazu butlowego i  preparatów smarowych na potrzeby tut. Zarządu

02.02.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonywanie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki oraz Wspólnot Mieszkaniowych


30.01.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi w zakresie wycinki drzew 

25.01.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony