ZBM w suwałkach

Sprzedaż mieszkań komunalnych pok. nr 2

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Deklaracja dostępności

Wynajem mieszkań

Bezpieczeństwo użytkowania lokali mieszkalnych

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

UM-Suwałki
bip

Wykaz Nr 9/2024 nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Szczegóły