ZBM w suwałkach

Sprzedaż mieszkań komunalnych pok. nr 2

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Wynajem lokali użytkowych

Bezpieczeństwo użytkowania lokali mieszkalnych

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Deklaracja dostępności

UM-Suwałki
bip

Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu klatki schodowej Nr IV po pożarze w budynku przy ul. Franciszkańskiej 12 w Suwałkach stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki

Szczegóły