ZBM w suwałkach

Sprzedaż mieszkań komunalnych pok. nr 2

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Deklaracja dostępności

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

Bezpieczeństwo użytkowania lokali mieszkalnych

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

UM-Suwałki
bip

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i 2024 Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

Szczegóły