ZBM w suwałkach

Sprzedaż mieszkań komunalnych pok. nr 2

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Deklaracja dostępności

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

Bezpieczeństwo użytkowania lokali mieszkalnych

UM-Suwałki
bip

Prawo lokalne

Zarządzenie Prezesa Zarządu  w sprawie ustalenia zasad rozpatrywania wniosków o odroczenie płatności, rozłożenie na raty oraz obniżenie czynszu z tytułu najmu lokalu w zarządzanych zasobach oraz stanowiących własność Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

ZARZĄDZENIE NR 538/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 13 lipca 2012r.
W sprawie określenia zasad umieszczania szyldów, reklam i urządzeń reklamowych na terenie Miasta Suwałk

UCHWAŁA NR XXIV/255/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę nr XI/91/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 249/2011 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 15 września  2011 r.
zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk nr 136/2011 z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zasad maju lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów z gminnego zasobu nieruchomości na okres lat 3.

ZARZĄDZENIE NR 240/2011 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 31sierpnia 2011 r.
zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk nr 136/2011 z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zasad maju lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów z gminnego zasobu nieruchomości na okres lat 3. 

ZARZĄDZENIE NR 238/2011 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości kaucji mieszkaniowej jaka będzie pobierana przy zawieraniu umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Suwałki.

ZARZĄDZENIE NR 136/2011 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 17 maja 2011 r.
w sprawie zasad maju lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów z gminnego zasobu nieruchomości na okres lat 3.  

UCHWAŁA NR LI/472/2010 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Suwałki lub jego jednostkom podległym.

ZARZĄDZENIE NR 835/2010 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 02 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia zasad umieszczania szyldów, reklam i urządzeń reklamowych na terenia miasta Suwałki.

UCHWAŁA NR XXIV/226/08 z dnia 27 maja 2008 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami mienia gminnego Miasta Suwałki

UCHWAŁA NR XXIII/206/08 z dnia 30 kwietnia 2008 w sprawie określania zasad gospodarki nieruchomościami mienia gminnego Miasta Suwałki