ZBM w suwałkach

Sprzedaż mieszkań komunalnych pok. nr 2

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Deklaracja dostępności

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

Bezpieczeństwo użytkowania lokali mieszkalnych

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

UM-Suwałki
bip

Administratorzy

DZIAŁ EKSPLOATACJI

Kierownik - Jacek Koniaszewski
(87) 563 50 58

 

LOKALE MIESZKALNE - pokój nr 3

Rejon 1
Administrator nieruchomości - Diana Topolska
(87) 563 50 35
Ulice:Osiedle II; Waryńskiego;  Ciesielska, Wigierska, 1-go Maja

 

Rejon 2
Administrator nieruchomości - Łukasz Bagiński
(87) 563 50 36
Ulice: 1-go Maja, Składowa, Utrata, Noniewicza, Krótka, Konopnickiej, Sejneńska, Szkolna, Wesoła, Składowa

 

Rejon 3
Administrator nieruchomości - Krzysztof Cieślukowski
(87) 563 50 39
Ulice: Kościuszki, Raczkowska, Wojska Polskiego

 

Rejon 4
Administrator nieruchomości - Lidia Racis
(87) 563 50 50
Ulice: Em. Plater, Suzina, Skłodowskiej, Ogrodowa, Gałaja, Bakałarzewska, Staszica, Sikorskiego, Hamerszmita, Dwernickiego, Chłodna, Północna, Klonowa, Pułaskiego, Reja

 

Rejon 5
Administrator  nieruchomości -  Joanna Jędzul
(87) 563 50 48
Ulice: Witosa  Antoniewicza, Reja, Lityńskiego, Kowalskiego, Putry,  Daszyńskiego, Franciszkańska

 

Zakres:

  1. Utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym, sanitarno - porządkowym budynków i otoczenia.
  2. Zabezpieczenie sprawnego działania instalacji i urządzeń technicznych przeznaczonych do wspólnego użytku.
  3. Dokonywanie przeglądów technicznych budynków.
  4. Zawieranie umów z najemcami i dzierżawcami.
  5. Załatwianie skarg i wniosków

LOKALE UŻYTKOWE,GARAŻE,GRUNTY - pokój nr 2

Starszy specjalista - Anna Czokajło
(87) 563 50 51
Administrator  nieruchomości - Olga Januszewska
(87) 563 50 52

 

Zakres:

  1. Wynajem lokali użytkowych
  2. Wynajem i dzierżawa garaży i gruntów pod garaże
  3. Dzierżawa gruntów i terenów gminnych
  4. Wynajem powierzchni reklamowych