ZBM w suwałkach

Sprzedaż mieszkań komunalnych pok. nr 2

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Wynajem lokali użytkowych

Bezpieczeństwo użytkowania lokali mieszkalnych

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Deklaracja dostępności

UM-Suwałki
bip

Administratorzy

DZIAŁ EKSPLOATACJI

Kierownik - Jacek Koniaszewski
(87) 563 50 58

 

LOKALE MIESZKALNE - pokój nr 3

Rejon 1
Administrator nieruchomości - Izabela Truchan
(87) 563 50 35
Ulice: Osiedle II,  Ludwika Waryńskiego, Ciesielska, Wigierska, 1 Maja

Rejon 2
Administrator nieruchomości - Łukasz Bagiński
(87) 563 50 36
Ulice: 1  Maja, Składowa, Utrata, Teofila Noniewicza, Krótka, Marii Konopnickiej, Sejneńska, Wesoła,

Rejon 3
Administrator nieruchomości - Krzysztof Cieślukowski
(87) 563 50 38
 
w zastępstwie Arkadiusz Bogdanowicz
Ulice: Tadeusza Kościuszki, Raczkowska, Wojska Polskiego, Ogrodowa, Wawrzyńca Gałaja, Bakałarzewska, Stanisława Staszica, gen. Władysława Sikorskiego, ks. Kazimierza Hamerszmita, gen Józefa Dwernickiego, Północna,

Rejon 4
Administrator nieruchomości - Lidia Racis
(87) 563 50 50
Ulice: Emilii Plater, Pawła Suzina, Marii Skłodowskiej - Curie, Chłodna, Klonowa, gen. Kazimierza Pułaskiego, Tadeusza Kościuszki nieparzyste od nr  83, ks. Stanisława Szczęsnowicza, Karola Brzostowskiego
 
Rejon 5
Administrator  nieruchomości -  Milena Jankowska
(87) 563 50 48
Ulice: Wincentego Witosa,  Jerzego Antoniewicza, Mikołaja Reja, Alfred Lityńskiego, Alfreda Wierusza - Kowalskiego, Aleksandra Putry,  Ignacego Daszyńskiego, Franciszkańska, Rodziny Rylskich

Zakres:

  1. Utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym, sanitarno - porządkowym budynków i otoczenia.
  2. Zabezpieczenie sprawnego działania instalacji i urządzeń technicznych przeznaczonych do wspólnego użytku.
  3. Dokonywanie przeglądów technicznych budynków.
  4. Zawieranie umów z najemcami i dzierżawcami.
  5. Załatwianie skarg i wniosków

LOKALE UŻYTKOWE,GARAŻE,GRUNTY - pokój nr 2

Starszy specjalista - Anna Czokajło
(87) 563 50 51
Administrator  nieruchomości - Olga Januszewska
(87) 563 50 52

 

Zakres:

  1. Wynajem lokali użytkowych
  2. Wynajem i dzierżawa garaży i gruntów pod garaże
  3. Dzierżawa gruntów i terenów gminnych
  4. Wynajem powierzchni reklamowych