ZBM w suwałkach

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

UM-Suwałki
bip

Lokale mieszkalne

Dział Lokali Mieszkalnych - pokój nr 5 - 6

Kierownik                  - Edyta Kimera-Lange
(87) 563 50 55
Starszy specjalista - Barbara Wilczyńska
(87) 563 50 43
Starszy specjalista - Elżbieta Wysocka
(87) 563 50 40

 

1.Weryfikacja wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych należących do gminnego zasobu mieszkaniowego.
2.Realizacja wniosków o zamianę mieszkań i poprawę warunków mieszkaniowych.
3.Prowadzenie spraw związanych z orzeczeniami sądu w sprawach o opróżnienie i wydanie lokalu mieszkalnego.