ZBM w suwałkach

Sprzedaż mieszkań komunalnych pok. nr 2

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Deklaracja dostępności

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

Bezpieczeństwo użytkowania lokali mieszkalnych

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

UM-Suwałki
bip

Lokale mieszkalne

Dział Lokali Mieszkalnych - pokój nr 5 - 6

Kierownik                  - Edyta Kimera-Lange
(87) 563 50 55
Starszy specjalista - Barbara Wilczyńska
(87) 563 50 43
Starszy specjalista - Elżbieta Wysocka
(87) 563 50 40
Starszy inspektor   - Aneta Rojek-Safinowska
(87) 563 50 44

 

1.Weryfikacja wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych należących do gminnego zasobu mieszkaniowego.
2.Realizacja wniosków o zamianę mieszkań i poprawę warunków mieszkaniowych.
3.Prowadzenie spraw związanych z orzeczeniami sądu w sprawach o opróżnienie i wydanie lokalu mieszkalnego.